Polskie szkoly sobotnie, organizacje studenckie, itp
Urzedy miejskie, sprawy emigracyjne, itp

Polskie i polonijne biznesy w Chicago i okolicach
Strony rozrywkowe
Atrakcje turystyczne w Chicago

Nasze adresy

Znajdź informacje w naszym zbiorze:        

Pocztówki; Historia Chicago - Lata: 1941-1980
  


  Strona Poprzednia  |  Album Polonijny |  Galeria SlideShow |  Lista SlideShow |  Historia

[ Zdjęcia historyczne - stare pocztówki z różnych lat (1940-1980). Pocztówki różnią się jakością i niektóre z nich są troszkę poplamione oraz zniszczone. Obok każdego zdjęcia umieściliśmy datę/rok. ]


Zdjęcie Chicago
na Stronie Glownej


Jak oglądać slideshow:

1. Wybierz Galerię       
2. Naciśnij na guzik      "Slide"  

Jak oglądać zdjęcia:    
1. Wybierz Galerię      
2. Naciśnij na strzalkę:
      >>  lub  <<