Poniżej wybierz lokację opublikowanej imprezy w Poloniawchicago.com

 Lokacja Imprezy Opis:


Msze Swiete w kosciele Pieciu Braci Meczennikow
Lokacja

<< Strona Poprzednia

 
Five Holy Martyrs Parish
4327 South Richmond Street
Chicago, Illinois 60632
Phone (773) 254-3636      Fax (773) 254-3609

E-Mail  fiveholymartyrs@yahoo.com


Niedziela Blogoslawionego Papieza Jana Pawla II!


Serdecznie pozdrawiam Państwa. Jestem proboszczem parafii Pięciu Braci Pierwszych Męczenników Polski. W imieniu własnym i parafian proszę, jeśli jest to możliwe, o ogłoszenie na Waszych Falach następującego ogłoszenia:

 

     Począwszy od 6 maja, 2012 roku, pierwszej niedzieli miesiąca, każda pierwsza niedziela każdego miesiąca będzie, w naszej parafii Pięciu Braci Męczenników, Niedzielą Błogosławionego Papieża Jana Pawła II.

     W każdą I-szą Niedzielę Miesiąca będzie okazja do ucałowania i otrzymania błogosławieństwa relikwiami Bł. Papieża po Mszy św. o godzinie 9:00 w języku angielskim i po Mszy św. o godzinie 10:30 w języku polskim. Po każdej z tych Mszy św. będzie okazja do spotkania przy kawie i ciastku w Sali bp Abramowicza.

     Zapraszamy wszystkich Rodaków na te co miesięczne spotkania w celu oddania szczególniejszej czci naszemu Papieżowi ale też, aby prosić Go o Jego wstawiennictwo w naszych potrzebach osobistych, rodzinnych, parafialnych...

     Podczas pierwszej Niedzieli Błogosławionego Papieża Jana Pawła II, 6 maja, 2012 o godzinie 10:30 będzie poświęcenie portretu Jana Pawła II namalowanego przez polską artystkę, który odtąd będzie wisiał w Sali parafialnej bp Abramowicza.

     Przypominamy, że w parafii Pięciu Braci Męczenników, w każdy wtorek jest Adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 8:30 do 17:45. Zapraszamy na kilkuminutowe „wyciszenie się” w obecności Eucharystycznego Chrystusa wystawionego w monstrancji. Na końcu adoracji jest krótkie nabożeństwo ku czci Bł. Papieża Jana Pawła II z prośbą o Jego wstawiennictwo modlitwach i w intencjach podawanych przez wiernych. Intencje i prośby, wypisane na kartkach można składać do urny stojącej u stóp figury Bł. Papieża. Zaufajmy wstawiennictwu naszego Błogosławionego Papieża!!!

 

     Za przekazanie tej informacji naszym Rodakom składam serdeczne podziękowania Kierownictwu i wszystkim członkom Stacji Radiowej.

 

Oddany w Chrystusie Panu,

Ks. Wojciech Baryski

proboszcz Pięciu Braci Pierwszych Męczenników Polski

 << Strona Poprzednia | Wróć do Góry | Strona Główna Polonii w Chicago


Copyright © Poloniawchicago.com