Znajdź informacje w naszym zbiorze:        
 

W metropolii chicagowskiej mieszka około 950,000 Polaków/Amerykanów polskiego pochodzenia. W samym mieście Chicago mieszka nas około 212,000 - dane wedlug ostatnich oficjalnych statystyk.

Polonia w Chicago
Polonia chicagowska jest spolecznoscią aktywną i dynamiczną. Szybko i pozytywnie zmienia sie oblicze naszej Polonii w ostatnim czasie i to pod każdym względem. Społeczność polonijna w Chicago jest zróżnicowana pod wieloma względami. Najczęściej jednak dzieli się ją na starą Polonię, najwiekszą liczebnie, emigrację powojenną oraz emigrację najnowszą z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Nowo przybyli sa z reguły dobrze sytuowani i wykształceni.

Ogólnie Polonię chicagowską cechuje pomysłowość i dlatego tempo zmian jest tak wysokie, że żadna książka ani statystyki nie są w stanie przekazać aktualnego stanu środowiska polonijnego w Chicago. Pytanie, ilu Amerykanów polskiego pochodzenia mieszka w Chicago, albo jeszcze częściej zadawane, ilu Polaków mieszka w Chicago - zasadniczo nigdy nie znajduje identycznych odpowiedzi. Różnice biorą się stąd, że nie dysponujemy jednolitym kryterium, kogo można czy należy zaliczyć do polskiej grupy etniczenej, oraz nie wszyscy biorą udział w powszechnym spisie ludności (Census).

Powszechny Spis Ludności w USA odbywa się co 10 lat, a oficjalne dane są jednak zaniżone, ponieważ nie wszystkie rozsyłane ankiety mają pytanie o grupie etnicznej. Musimy dodać, że kilkadziesiąt tysięcy Polaków przebywa tu z wizytą lub nielegalnie, a ci oczywiście nie wypełniają ankiet. W spisie - uwzględnia się jako należących do danej grupy etnicznej obywateli urodzonych poza granicami Stanów Zjednoczonych oraz tych, których przynajmniej jedno z rodziców urodziło się poza granicami USA. Jeżeli oboje rodzice urodzili się za granicą, jako podstawa o klasyfikacji pochodzenia brany jest kraj urodzenia ojca. Jak więc z powyższego wynika, że kryterium spisu powszechnego nie jest doskonałe i z całą pewnością nie oddaje faktycznej liczby i zdecydowanie zaniża liczebność poszczególnych grup etnicznych.

Faktem jest, że w Chicago zamieszkuje znaczna grupa Amerykanów polskiego pochodzenia, a popularne powiedzenie głosi, że Chicago jest drugim po Warszawie największym miastem polskim. Do Polonii zaliczamy często Amerykanów nie tylko drugiego, ale trzeciego i dalszych pokoleń. Dalsze pokolenia również przyznają się do swojego pochodzenia oraz interesują się historią i kulturą Polski.

Według ostatniego spisu ludności Census 2000, który odbył się w roku 2000 w metropolii chicagowskiej mieszkało 944,804 Polaków/Amerykanów polskiego pochodzenia, a w samym Chicago około 211,716.
W 1975 roku przeprowadzono ankietę wśród mieszkanców Chicago, z której wynikało, że liczba Amerykanów polskiego pochodzenia na terenie wielkiej metropolii chicagowskiej dochodziła do 700,000 osób.
W 1982 roku spośród 262,000 osób, które uznawały swoje pochodzenie za polskie, 85,000 oświadczało, że mówi w domu po polsku. Wszystkie te statystyki są w przybliżeniu oraz, tak jak wyżej wspomnieliśmy dane mogą być zaniżone.

Wiecej nt. historii Polonii w Chicago znajdziesz tutaj.