Galeria i Ksiega Gosci
Polskie szkoly sobotnie, organizacje studenckie, itp
Urzedy miejskie, sprawy emigracyjne, itp

Polskie i polonijne biznesy w Chicago i okolicach
Strony rozrywkowe
Atrakcje turystyczne w Chicago

Nasze adresy

Znajdź informacje w naszym zbiorze:        


Stypendia dla Studentow Medycyny

Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Medyczne ( PAMS ) / Polish-American Medical Society (PAMS) obsługuje kilka funduszy edukacyjnych:

Fundusz Stypendialny - prowadzony przez Fundacje Kościuszkowska ( KF ), która przyznaje stypendia dla polskich lekarzy (wymiana) zainteresowanych w przeprowadzaniu badan w Chicago. Termin nadsyłania zgłoszeń, przesłanych do warszawskiego biura KF, jest 15 października każdego roku.

Akademicki Fundusz - przyznaje stypendia dla studentow polskiego pochodzenia uczących się na uczelniach medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych medycznych z regionu Chicago. Formularz o stypendium należy wypełnić i złożyć w Internecie. Wszystkie odpowiednie dokumenty, w tym listy polecające, transkryptów szkolnych i opłat manipulacyjnych (PayPal i płatności kartą kredytową wkrótce) muszą zostać dostarczone do 28 lutego kazdego roku do biura PAMS: 6438 N Central Ave, Chicago, IL 60646.

Badania i Fundusz Nauki - przyznaje stypendia młodym lekarzom z Polski, ktorzy ida na kursy przygotowujące do egzaminu USLME. Wnioski są rozpatrywane miarę potrzeby i powinny być wysłane do PAMS.

Wymagane kwalifikacje:
- wnioskodawca musi być obywatelem Stanów Zjednoczonych lub stałym rezydentem polskiego pochodzenia z regionu Chicago,
- wnioskodawca musi uczeszczac na studia medyczne, stomatologiczne lub weterynaryjne w Stanach Zjednoczonych lub w Polsce
- wnioskodawca musi mieć minimum GPA 3,0.

Kryteria wyboru
Wybór opiera się na doskonałości akademickiej studenta, zainteresowań i motywacji, zaangażowania w polsko-amerykańskiej społeczności oraz potrzeb finansowych.

Wszystkie pytania  prosimy kierowac do Wiceprezesa i Dyrektora Komisji Stypendialnej
Dr Ewa Radwanska M.D.- email: ewaradwanska62@msn.com

Wiecej informacji i aplikacje są dostępne na webside www.zlpchicago.org.

 

Data:  maj, 2015 rok
      Zródło: www
             


  Strona Poprzednia